ข้อมูลทั่วไป

ฝากข้อความ

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.234.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 20
54.224.xxx.x
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
106.11.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 20
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

activeshow1c
ยังไม่มีข้อมูล
ชมรมช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีต้อนรับ[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]


ข้อมูลดาวน์โหลด: แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงรวมเล่มpdf.


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 18
คะแนนโดยรวม: 9.00

สัญลักษณ์ และคำย่อ ทช-1-102/45 33 ป้ายจราจรบังคับ และป้ายเตือน ทช-3-101/53หมวด งานทาง 34 ป้ายจราจรบังคับ ทช-3-102/532 แบบตัวอย่างทางเชื่อม ทช-2-101/45 35 ป้ายจราจรบังคับ ทช-3-103/533 ทางเชื่อมทางหลวง และรูปตัดทางเชื่อม ทช-2-102/45 36 ป้ายจราจรเตือน ทช-3-104/534 ทางข้ามทางรถไฟเสมอระดับ ทช-2-103/45 37 ป้ายจราจรเตือน ทช-3-105/535 วิธีการยกโค้ง และการขยายผิวจราจรทางโค้ง ทช-2-104/45 38 ป้ายจราจรเตือน ทช-3-106/536 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประเภทที่ 1 ชั้นรองพื้นทางลูกรัง) ทช-2-201(1)/45 (แก้ไขครั้งที่ 1) 39 ป้ายจราจรแนะนำ ทช-3-107/537 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประเภทที่ 2 ชั้นพื้นทางหินคลุก) ทช-2-201(2)/45 (แก้ไขครั้งที่ 1) 40 การติดตั้งป้ายจราจร(1/2) ทช-3-108(1)/538 การเสริมเหล็กและรอยต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทช-2-202/45 (แก้ไขครั้งที่ 2) 41 การติดตั้งป้ายจราจร(2/2) ทช-3-108(2)/539 ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) ทช-2-203/48 42 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทช-3-109/45 (แก้ไขครั้งที่ 1)10 ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ทช-2-204/48 43 “ข้อความบนผิวทาง ทช-3-110/4511 ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว ชนิดระบบระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด) ทช-2-205/49 44 หลักกิโลเมตร ทช-3-111/45 (แก้ไขครั้งที่ 5)12 ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว ชนิดระบบระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด) ทช-2-206/49 45 หลักนำโค้งและหลักเขตทาง ทช-3-112/45 (แก้ไขครั้งที่ 1)13 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม แบบ . (แบบไม่มีรอยต่อกลางและไม่มีเหล็กเดือย) ทช-2-207/51 46 ตัวอักษรและตัวเลข ทช-3-113/4514 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม แบบ . (แบบมีรอยต่อกลางและไม่มีเหล็กเดือย) ทช-2-208/51 47 RUMBLE STRIPS ทช-3-114/4515 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม แบบ . (แบบมีรอยต่อกลางและเหล็กเดือย) ทช-2-209/51 48 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย) ทช-3-115/5316 ถนน CAPE SEAL ทช-2-301/45 (แก้ไขครั้งที่ 1) 49 การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน) ทช-3-116(1)/46 (แก้ไขครั้งที่ 1)17 ถนน D.B.S.T. ทช-2-302/45 50 การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก (เชื่อมทางหลวงชนบท) ทช-3-116(2)/46 (แก้ไขครั้งที่ 1)18 ถนนผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ทช-2-303/45 (แก้ไขครั้งที่ 1) 51 การติดตั้งป้ายโครงการแบบยื่น (ชนิดฐานแผ่) ทช-3-117(1)/4619 ถนนลูกรัง ทช-2-304/45 (แก้ไขครั้งที่ 1) 52 การติดตั้งป้ายโครงการแบบยื่น (ชนิดฐานเสาเข็ม) ทช-3-117(2)/4620 ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (รูปตัดโครงสร้างทาง) (1/3) ทช-2-305(1)/47 53 การติดตั้งป้ายโครงการแบบแขวน ทช-3-118/4621 ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (ข้อกำหนดการก่อสร้าง) (2/3) ทช-2-305(2)/47 54 ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทช-3-119/4622 ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (ข้อกำหนดการก่อสร้าง) (3/3) ทช-2-305(3)/47 55 หลักนำทาง ทช-3-120/4623 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ (รูปตัดโครงสร้างทาง) (1/2) ทช-2-306(1)/51 56 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ทช-3-121/5324 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ (ข้อกำหนดการก่อสร้าง) (2/2) ทช-2-306(2)/51 57 GUARD RAIL และการติดตั้ง ทช-3-201/5325 ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (รูปตัดโครงสร้างทาง) (1/3) ทช-2-307(1)/51 58 GUARD CABLE และการติดตั้ง ทช-3-202/4526 ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (ข้อกำหนดการก่อสร้าง) (2/3) ทช-2-307(2)/51 59 TIMBER BARRICADE แบบถาวร ทช-3-203/45 (แก้ไขครั้งที่ 1)27 ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (ข้อกำหนดการก่อสร้าง) (3/3) ทช-2-307(3)/51 60 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ทช-3-301/4528 ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่ ทช-2-308/52 61 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ทช-3-302/4529 แสดงวิธีการก่อสร้างขยายคันทางลงในคูน้ำ ทช-2-401/45 62 ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง และป้ายแจ้งข้อมูลข่าวสาร ทช-3-303/5130 แสดงวิธีการก่อสร้างขยายคันทางลงในคูน้ำ กรณีสร้างบนดินอ่อนใช้ SAND EMBANKMENT ทช-2-402/45 หมวด งานระบบระบายน้ำ31 ทางที่ถมสูง หรือตัดลึก ทช-2-501/45 63 การวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ทช--3001

32 รูปแบบผิวจราจรคอนกรีตบริเวณทางแยกที่มีรถบรรทุกหนัก ทช-2-601/53 64 การวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ในดินถมสูงเกิน 3.00 เมตรเจ้าของ: กรมทางหลวง
รุ่น: ขนาด: 131.01 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 18
กราฟแสดงการลงคะแนน
0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)0 ผู้แสดงความเห็น (0.0% คะแนนเฉลี่ย)1 ผู้แสดงความเห็น (5.6% คะแนนเฉลี่ย)1 ผู้แสดงความเห็น (5.6% คะแนนเฉลี่ย)4 ผู้แสดงความเห็น (22.2% คะแนนเฉลี่ย)3 ผู้แสดงความเห็น (16.7% คะแนนเฉลี่ย)9 ผู้แสดงความเห็น (50.0% คะแนนเฉลี่ย)
12345678910
ระดับคะแนนดาวน์โหลด: 9.00
คะแนนสูงสุด: 10
คะแนนต่ำสุด: 6
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!

ปฏิทินไทย
เมษายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Downloads ScrollingHit
 1. แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงรวมเล่มpdf.
ดาวน์โหลด 2436 ครั้ง

 2. แบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์
ดาวน์โหลด 1136 ครั้ง

 3. แบบมาตรฐานบาดาลขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ
ดาวน์โหลด 721 ครั้ง

 4. ประปาบาดาลขนาดใหญ่
ดาวน์โหลด 654 ครั้ง

สถิติการเข้าชม
Recent Hits:
  • Today: 1,518
  • Yesterday: 5,077
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2014: 112,511
  • 2015: 442,974
  • 2016: 935,009
  • 2017: 1,763,073
  • 2018: 777,002
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:257
  • Daily: 6,160
  • Monthly: 187,356
  • Yearly: 2,248,244

ผู้จัดทำ  : นายธนภูมิ  โถสุวรรณ์  (webmaster) โทร 086-2177510  E-Mail:thanaphum2006@hotmail.com