HAPPY NEWYEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ 2557
ปฏิทิน
Calendar
เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.243.23.129
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1068
สมาชิกใหม่:
aof
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 9
54.243.xx.xxx
157.56.xx.xx
66.249.xx.xx
74.91.xx.xxx
203.144.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 9
เวลาในขณะนี้:
Apr 25, 2014
03:29 pm ICT
สาระสนเทศ

เว็บท้องถิ่น
เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บน่าสนใจ

ดาวน์โหลดยอดนิยม
  แบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์ สมาคมสันนิบาตเทศบาล
  แบบที่ทำการ อบต.พร้อมเสาธง
  แบบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 2
  แบบรีสอร์ต
  Fonts Autocad
  แบบอาคารอเนกประสงค์5x16
  โรงจอดรถ
  แบบบ้านชั้นเดียว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
  แบบคลองส่งน้ำ
  รั้วคอนกรีตแบบดัดโค้ง
ดาวน์โหลดมาใหม่
 1. แบบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 99 ลบ.ม. ฝ.99
ดาวน์โหลด 1159 ครั้ง

 2. แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยมชนิดช่องเดียวและหลายช่อง (ไฟล์pdf.)
ดาวน์โหลด 687 ครั้ง

 3. แบบมาตรฐานเมรุเผาศพ ท. 7-01 กรมปกครองพร้อม BOQ
ดาวน์โหลด 1876 ครั้ง

 4. แบบลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์CAD.
ดาวน์โหลด 3695 ครั้ง

 5. แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม (Boxculvert) ช่องเดียวและหลายช่อง
ดาวน์โหลด 3430 ครั้ง

 6. แบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์ สมาคมสันนิบาตเทศบาล
ดาวน์โหลด 16477 ครั้ง

 7. หอถังสูงขนาด10ลบ.ม.4ถัง
ดาวน์โหลด 5779 ครั้ง

 8. แบบบ้านชั้นเดียว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
ดาวน์โหลด 8910 ครั้ง

 9. แบบระบบบำบัดน้ำเสีย
ดาวน์โหลด 2258 ครั้ง

 10. แบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก
ดาวน์โหลด 1517 ครั้ง

ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

พยากรณ์อากาศ
ตั้งเป็นหน้าแรก
คั่นหน้า
Bookmark Us

ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ
Set as Homepage

ค้นหา
Google

แปลภาษากับช่างโยธา
ป้อนข้อความ :

ทักทายกันก่อน

 
 

    

ดาวน์โหลดแบบ

    

ตอนนี้เราได้ทำการเปิดให้ดาวฯโหลดแบบ โดยจะทำการอัพโหลดแบบเรื่อยๆ แบบที่เราเปิดให้ดาวน์โหลดตอนนี้มีดังนี้

 1.แบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดเล็ก ของการประปานครหลวง Acrobat
 2.แบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลาง ของการประปานครหลวง Acrobat
 3.แบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่มาก ของการประปานครหลวง  Acrobat
 4.แบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารชั้นเดียวขนาด 6.00X24.00เมตร เป็นไฟล์ Autocad ไปแก้ไขเอาเองนะครับ เป็นการเขียนขึ้นมาคร่าวๆ เท่านั้นเอง
 5.แบบอาคาร
 6.แบบประปาผิวดินขนาดกลาง การประปานครหลวง Acrobat
 7.แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ การประปานครหลวง  Acrobat.
 8.แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก การประปานครหลวง Acrobat.
 9.แบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 8.00X24.00 เมตร Autocad แก้ไขได้ตามสะดวก  
 10.แบบอาคารเก็บของขนาด 6.00X10.00 เมตร  Autocad
 11.แบบคลองส่งน้ำคอนกรีต Autocad
 12.แบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8.00X24.00 เมตร Autocad เอาไปแก้ไขเองตามสะดวก
 13.อาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 5.00X16.00 เมตร Autocad
 14.แบบถังน้ำคู่ เป็นบ่อซิเมนต์สำหรับกัเก็บน้ำดื่ม เหมาะสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล
 15.แบบอาคารโรงจอดรถ parking    Autocad
 16.แบบอาคารโรงจอดรถ parking2  Autocad
 17.แบบอาคารโรงจอดรถ parking3  Autocad
 18.แบบอาคารโรงจอดรถ parking4  Autocad
 19.แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท Autocad File 
 มีต่อ >>>>>>>
 


สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

   
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงใหม่ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ) ดาวน์โหลด 

กฏหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

  

 • พระราชบัญญัติผังเมือง  Download
 • พระราชบัญญัติขุดดิน  Download
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  Download
 • แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542  Download
 • พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่๒) ๒๕๔๙  Download 
 • ร่าง ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของ.....Download 

สาระน่ารู้งานบุคคลท้องถิ่นประกาศทั่วไป
...................................................................................................................

  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกับกรมบัญชีกลาง  ลงประกาศที่นี่
..................................................................................................................

      

กฏหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานพัสดุ

  

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  Download
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒  Download
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  Download
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒  Download


อบรมสัมนา

  

 • ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุริยะมงคล ฝากประกาศมาครับ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดการศึกษาอบรมสัมมนาหลักสูตร การบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยแบ่งการอบรมสัมมนาออกเป็น ๑๑ รุ่นๆ ละ ๒ วัน
  ผู้อำนวยการโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุริยะมงคล
  รองศาสตราจารย์ ดร. อุรุยา วีสกุล
  ที่ปรึกษาโครงการฯ
  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด หนังสือเชิญอบรม และ รายละเอียดโครงการ 


  • ข่าวการอบรมและสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นส่วนภูมิภาค ประเทศไทย

   การบรรยาย : ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของท้องถิ่น

   การบรรยาย : โครงสร้างเหล็กที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย

   การบรรยาย : นวัตกรรมถังเก็บน้า HDPE ปลอดภัยจากสารพิษ

  เทคนิคการเขียนโครงการ เพื่อจัดทาแผนงบประมาณ อย่างถูกต้อง

   การปาฐกถาพิเศษ : การพัฒนา บริหารการจัดการน้าทั้งระบบ

   การบรรยาย : ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบประปาที่ยั่งยืน

   การปาฐกถาพิเศษ : ท้องถิ่นกับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

  ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวกิจกรรม

 


สอบงานราชการ
เว็บบอร์ดชมรมช่างโยธา (ถาม ตอบทั่วไป)
เว็บบอร์ด โอน(ย้าย)
อัลบั้มภาพmore...
เวลาออนไลน์
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
แบบสำรวจ
ยังไม่มีข้อมูล
รายการทั่วไป

มุมบันเทิง

    
   

94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ทีวีออนไลน์


ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูจอใหญ่

เรียงเบอร์
ใบตรวจผลรางวัล
ประจำงวด :
ตรวจหวยรัฐบาล
ตรวจผลรางวัล

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาทองคำวันนี้


รายงานการเข้าเว็บ
Recent Hits:
  • Today: 1,975
  • Yesterday: 2,597
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 135,085
  • 2010: 338,511
  • 2011: 513,751
  • 2012: 718,218
  • 2013: 927,396
  • 2014: 340,556
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:134
  • Daily: 3,204
  • Monthly: 97,465
  • Yearly: 1,169,564
Picture Gallery

p8.jpg
p8.jpg

p10.jpg
p10.jpg

p15.jpg
p15.jpg

p13.jpg
p13.jpg

แกลอรีภาพ
Countdown

        
Speed Test
เว็บเพื่อนบ้าน
เว็บแนะนำ


เพิ่มลิงค์  | สารบัญเว็บ
ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม
Themes Design By Websurin


ผู้จัดทำ นายธนภูมิ โถสุวรรณ์ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ติดต่อwebmaster โทร 086-2177510 อีเมลผู้ดูแลระบบ thanaphum2006@hotmail.com